USC Freiburg e.V.

Universitäts-Sportclub Freiburg i. Brg. e.V.